387/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös auto- ja moottoripyöräveron muuttamisesta

Sitten kun eduskunnalle on annettu esitys laiksi auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain muuttamisesta, valtioneuvosto on sanotun lain 4 b §:n, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (822/81), nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Auto- ja moottoripyörävero kannetaan 3 päivästä toukokuuta 1993 lukien tämän päätöksen mukaisesti.

2 §

Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon määrä korotettuna 2 prosentilla ja vähennettynä 4 600 markalla. Veron määrä on kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia auton verotusarvosta.

Maastohenkilöautosta suoritetaan veroa 1 momentin mukaan.

3 §

Vähäpäästöisen ottomoottorilla varustetun henkilöauton verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai valmistuskustannuksista vähennetään 4 500 markkaa. Vähennys myönnetään vain autosta, jota ei ole otettu käyttöön ulkomailla.

4 §

Huoltoautosta, jonka oma massa on vähintään 1 800 kilogrammaa, on vero 50 prosenttia verotusarvosta.

5 §

Yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitetun pakettiauton vero on 50 prosenttia verotusarvosta, jos auton kokonaismassan ja oman massan erotus on vähintään 600 kilogrammaa ja jos ajoneuvon tavaratila täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

1) yhtenäisen tavaratilan auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 6 b §:n 2 momentin (478/90) mukaisesti laskettava tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä,

2) avoimen tavaratilan pituus on vähintään 1,85 metriä tai

3) umpinaisen tavaratilan sisäkorkeus on vähintään 1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 0,80 metriä sekä avoimen tavaratilan pituus on vähintään 1,50 metriä.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä toukokuuta 1993. Päätöstä sovelletaan autoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.