375/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1993

Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1980 vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/80) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62/85).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen kumottavan 5 §:n 2 momentin säännöstä sellaisena kuin se on tämän lain voimaan tullessa.

HE 10/93
YmVM 4/93

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.