373/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus Latvian kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1992 Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehty pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla lailla (372/93) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 16 päivänä huhtikuuta 1993 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 16 päivänä huhtikuuta 1993, tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Latvian kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 16 päivänä huhtikuuta 1993 annettu laki (372/93) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 29/93)

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.