369/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen 4 ja 12 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun asetuksen (602/79) 4 ja 12 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 § 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (727/90) ja 12 a § 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (720/89), seuraavasti:

4 §

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa on luonnontieteellisellä koulutusalalla seuraavat koulutusohjelmat:

1) fysiikan koulutusohjelma;

2) biokemian ja bioteknologian koulutusohjelma;

3) ympäristöhygienian koulutusohjelma;

4) soveltavan eläintieteen koulutusohjelma; sekä

5) tietojenkäsittelyopin koulutusohjelma.

12 a §

Åbo Akademissa on aineenopettajien koulutuksessa luonnontieteellisellä koulutusalalla seuraavat opetettavien aineiden yhdistelmät:

1) fysiikka ja kemia;

2) fysiikka ja matematiikka;

3) fysiikka ja tietotekniikka;

4) kemia ja matematiikka;

5) kemia ja tietotekniikka;

6) matematiikka ja tietotekniikka;

7) biologia ja kemia; sekä

8) biologia ja maantiede.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.