367/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §
Tutkinnot

Kuvataiteen tutkinto on kuvataidealan alempi korkeakoulututkinto.

Kuvataideakatemian loppututkinto on kuvataidealan ylempi korkeakoulututkinto.

Kuvataidealan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto voidaan suorittaa kuvataideakatemiassa.

2 §
Kuvataiteen tutkinto

Kuvataiteen tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleinen valmius kuvataidealan taiteelliseen työhön.

Tutkintoon johtavien opintojen laajuus on 140 opintoviikkoa. Opinnot järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa neljässä lukuvuodessa.

Tutkinnon suorittanut voidaan ottaa suorittamaan kuvataideakatemian loppututkintoa siten kuin tutkintosäännössä määrätään.

3 §
Kuvataideakatemian loppututkinto

Kuvataideakatemian loppututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius kuvataidealan taiteelliseen työhön ja kuvataidealan jatkokoulutukseen.

Tutkinnon alat ovat kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikateoksia käsittävät taiteet.

Tutkintoon johtavien opintojen laajuus on 180 opintoviikkoa. Opintoihin sisältyy kuvataidealan käytännöllisiä ja teoreettisia opintoja, tutkielma ja kieliopintoja. Opinnot järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa viidessä lukuvuodessa.

4 §
Koulutuksen kehittäminen

Tutkintojen, niihin johtavien opintojen ja täydennyskoulutuksen jatkuva kehittäminen sekä kuvataidealan jatkotutkintojen suunnittelu tapahtuu kuvataideakatemian hallituksen ja laitosten yhteistyönä.

5 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta annetaan tutkintosäännössä.

Opinnoista ja opetuksesta määrätään opetussuunnitelmassa.

6 §
Erinäiset säännökset

Kuvataideakatemia antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen. Opiskelijalla on oikeus opintojensa kestäessä saada todistus suorittamistaan opinnoista.

Opiskelija saa lukea hyväkseen kotimaisessa tai ulkomaisessa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja siten kuin kuvataideakatemia määrää.

Kuvataideakatemian päästötodistuksen saanut voidaan ottaa suorittamaan tämän asetuksen mukaisia tutkintoja siten kuin kuvataideakatemia määrää.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tämän asetuksen tullessa voimaan kuvataideakatemian opiskelijana oleva siirtyy suorittamaan tutkintoa tämän asetuksen mukaisesti siten kuin kuvataideakatemia määrää.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.