366/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus kuvataideakatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan kuvataideakatemiasta 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetun asetuksen (496/85) 43 ja 44 § sekä

muutetaan 7 §:n 1 momentin 3 kohta ja 17 §:n 1 momentti, niistä 7 §:n 1 momentin 3 kohta sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (492/90), seuraavasti:

7 §

Hallituksen tehtävänä on:


3) hyväksyä akatemian tutkintosääntö sekä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset;


17 §

Opetuksen hallintoa varten akatemiassa on yleisen opetuksen laitos, kuvanveiston laitos, maalaustaiteen laitos, taidegrafiikan laitos ja tila-aikateosten laitos.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.