344/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 5 §:n 5 momentti ja 6 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin ne ovat, 5 §:n 5 momentti 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (905/86) ja 6 §:n 1 momentti 31 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa (478/90), seuraavasti:

5 §

Auton verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai valmistuskustannuksista vähennetään 400 markkaa, jos auto on varustettu takalasin huurteenpoistolaitteella ja valonheitinten pesulaitteella. Jos autossa on suojapuskuri, tullausarvosta tai valmistuskustannuksista vähennetään 1,5 prosenttia tullausarvon tai valmistuskustannusten määrästä.

6 §

Autoverosta on vapaa pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto, ruumisauto ja kilpailutarkoituksiin erityisesti rakennettu, vain suljetulla alueella käytettävä auto, jota ei rekisteröidä. Autoverosta on vapaa myös omalta massaltaan vähintään 1 800 kilogramman painoinen matkailuauto ja omalta massaltaan vähintään 1 800 kilogramman painoinen huoltoauto.Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 1993.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka on luovutettu tai luovutetaan tullivalvonnasta tahi on toimitettu tai toimitetaan 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen.

HE 345/92
VaVM 6/93

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.