331/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tietyistä maatalouden järjestelyistä sekä tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä niiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välillä tietyistä maatalouden järjestelyistä kirjeenvaihtona tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (329/93) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) voimaantuloon saakka sellaisena kuin se on muutettuna 2 §:ssä tarkoitetulla Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyllä sopimuksella. Jollei ETA-sopimus ole tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994, sopimuksen soveltaminen lakkaa mainitusta päivästä.

2 §

Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla lailla (330/93) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä huhtikuuta 1993, tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

3 §

Euroopan talousyhteisön kanssa tietyistä maatalouden järjestelyistä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki sekä Euroopan talousyhteisön kanssa kirjeenvaihtona tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 2 päivänä huhtikuuta 1993 annettu laki ja tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

4 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen sekä tämän asetuksen voimassaolo päättyy ETA-sopimuksen voimaantulopäivänä tai 31 päivänä joulukuuta 1993, sen mukaan, kumpi näistä päivistä on aikaisempi.

(Sopimustekstit on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 21/93)

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.