297/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta

Valtioneuvosto on pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 3 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 5 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain (408/77) 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun pienyrittäjän valtionverotuksessa verotettavan enimmäisvuositulon määrä on 75 000 markkaa.

2 §

Vuosilomarahan suuruus on 210 markkaa päivältä eli yhteensä vähintään 840 ja enintään 1 680 markkaa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993 ja sitä sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 1993 alkavana ja 31 päivänä maaliskuuta 1994 päättyvänä lomakautena suoritettavaan vuosilomarahaan.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1993

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Nuorempi hallitussihteeri
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.