294/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (533/78) 5 §:n 3 momentti ja 13 §,

sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (84/88), sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti ja 3 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 3 a kohta seuraavasti:

1 §

Puheenjohtajalla on oikeus ratkaista yksinkertaisessa käsittelyssä asioita, joita voidaan kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan tällaisessa käsittelyssä ratkaista.

2 §

Kuluttajavalituslautakunnan sihteerin tehtävänä on:


3 a) käsitellä ja ratkaista yksinkertaisessa käsittelyssä asioita, joita voidaan kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan tällaisessa käsittelyssä ratkaista;


5 §

Kuluttajavalitusasioita esittelevät lautakunnan sihteeri ja esittelijät. Esittelijällä on oikeus ratkaista yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa yksinkertaisessa käsittelyssä asioita, joita voidaan kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan tällaisessa käsittelyssä ratkaista.

13 §

Kuluttajavalituslautakunnan päätöstaltiot sekä asianomaisille annettavat toimituskirjat allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja. Yksinkertaisen käsittelyn päätöstaltiot ja toimituskirjat allekirjoittaa asianomainen esittelijä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Valmistavien asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä jäljennösten ja otteiden varmentamisesta määrätään työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.