292/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (577/91), seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


5) valtiovarainministeriön valtiosihteerin, alivaltiosihteerin ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat sekä ministeriön henkilöstöosaston osastopäällikön, valtion työmarkkinajohtajan sopimuspalkkainen virka, verohallituksen pääjohtajan sopimuspalkkainen virka, tullihallituksen osastojaon ulkopuolella oleva tullineuvoksen sopimuspalkkainen virka, Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön sopimuspalkkaiset virat, erikoistutkijan perus- ja sopimuspalkkaiset virat ja tutkijan peruspalkkaiset virat sekä valtion vakuusrahaston johtajan sopimuspalkkainen virka;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.