286/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/78) 5 §:n 1 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §

Edellä 1 §:ssä mainitut asiat käsitellään kuluttajavalituslautakunnan täysistunnossa tai jaostoissa. Kuluttajavalituslautakunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrätyin edellytyksin voivat valituslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin sekä lautakunnan esittelijä yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa kuitenkin ratkaista yksinkertaisessa käsittelyssä asian:

1) jos asia on merkitykseltään vähäinen;

2) jos kuluttajavalituslautakunnan ratkaisukäytäntö on asiaa koskevan riitakysymyksen osalta vakiintunut;

3) jos asiaa koskevan riitakysymyksen osalta on olemassa aikaisempi kuluttajavalituslautakunnan täysistunnon tai jaoston ratkaisu, jonka perusteella lautakunnan kanta samaan riitakysymykseen on selkiytynyt; tai4) jos on ilmeistä, että ratkaisusuositusta asiassa ei voida antaa.


6 §

Jos valitusasiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista lautakuntaan on kulunut yli kuusi kuukautta siitä, kun kuluttaja on viimeksi ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle kysymyksessä olevasta virheestä, lautakunta ei anna ratkaisusuositusta, ellei tähän ole painavia syitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

HE 372/92
TaVM 2/93

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.