281/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista lääkelaitos perii oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat ehkäisimien laaduntarkastukset.

2 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka lääkelaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu lukuun ottamatta vähäistä opastus- ja neuvontapalvelua;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tarkastukset ja analyysit;

4) julkaisut; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1993.

Päätös on voimassa vuoden 1993 loppuun.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Harri Sintonen

LIITE

Ehkäisimien laaduntarkastus
1) Kohdunsisäiset ehkäisimet
  180 näytettä erästä      5 000 mk
  60 näytettä erästä      3 000 mk
2) Kemialliset ehkäisimet
  20 näytettä erästä      2 500 mk
3) Kondomit
  400 näytettä erästä      1 250 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.