276/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1993

Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuja koskevasta kokeilusta

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 11 §:n 1 momentin nojalla liikenneministeriö on päättänyt seuraavaa:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Taipalsaaren kirkonkylän ja Saimaanharjun alueella asemapaikan omaavien autoilijoiden harjoittamassa liikenteessä sekä lisäksi Kirkkonummen, Siuntion, Tuusulan, Nurmijärven, Keravan, Järvenpään, Sipoon, Raision, Mikkelin, Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Muuramen, Kuusamon ja Riihimäen taksiasemilla asemapaikan omaavien autoilijoiden harjoittamassa liikenteessä.

2 §

Perusmaksuna saadaan periä kultakin kuljetuskerralta 16,00 markkaa.

3 §

Asemapaikan ympärille muodostetaan toiminta-alue, jonka säde on vähintään 2,5 kilometriä. Toiminta-alue voi olla myös aiemmin käytössä ollut vyöhykealue. Toiminta-alueella taksamittari käynnistetään henkilöluvun mukaiselle taksalle asiakkaan luona ja sen ulkopuolelle mentäessä toiminta-alueen rajalla. Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueet muodostavat yhtenäisen toiminta- alueen.

Toiminta-alueen rajat vahvistaa asianomainen poliisiviranomainen taksiyhdistyksen esityksestä.

Kuljetuksen suuntautuessa toiminta-alueen ulkopuolelle noudatetaan muutoin soveltuvin osin liikenneministeriön 19 päivänä maaliskuuta 1990 antaman päätöksen n:o 4254/70/90 kohtia 8, 9 ja 10.

Taksamittarin osoittama taksa saadaan periä vain edellyttäen, että autossa on Autorekisterikeskuksen valtuuttaman asennus- tai korjausliikkeen tai katsastusmiehen tarkistama ja sinetöimä taksamittari.

4 §

Tämä päätös on voimassa 5.4.1993- 31.12.1993.

Tämän päätöksen voimassaollessa 1 §:ssä mainitussa liikenteessä ei sovelleta liikenneministeriön henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista 2 päivänä huhtikuuta 1991 antaman päätöksen (603/91) 3 §:n 1 momenttia, 8 §:n 1 momentin määräystä taksamittarin käytöstä eikä 8 §:n 2 momenttia.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.