275/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on lisännyt Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1993 joulukuun 15 päivänä 1992 antamansa päätöksen (1297/92) 2 §:ään uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy uudeksi 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Turskan kalastaminen on kuitenkin kiellettyä 1.4.Ä31.7.1993 välisenä aikana Ruotsin kalastusvyöhykkeellä leveyspiirin 59°30'N eteläpuolella olevilla Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen osa-alueilla 25-28 ja 29 S, jolloin turskasaalista ei myöskään sallita muun kalan kalastuksen sivusaaliina. Edellä mainittujen osa-alueiden rajoista on säädetty Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä 25 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa (255/88).Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.