273/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus jätehuoltoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun jätehuoltoasetuksen (307/79) 13 c § ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa asetuksessa (425/87), sekä

lisätään asetukseen uusi 13 d § seuraavasti:

Jätteiden tuonti, vienti ja kauttakuljetus
13 c §

Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevassa Baselin yleissopimuksessa (SopS 45/92) tarkoitettujen jätteiden tuonnista Suomeen, viennistä Suomesta tai kuljettamisesta Suomen alueen kautta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

13 d §

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvoston hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvontaa koskevassa päätöksessä (C(92)39/FINAL; SopS 53/92) tarkoitettujen jätteiden tuonnista hyödynnettäviksi OECD:n jäsenmaasta Suomeen, viennistä hyödynnettäviksi Suomesta OECD:n jäsenmaahan tai kuljettamisesta hyödynnettäviksi OECD:n jäsenmaasta toiseen Suomen alueen kautta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään OECD:n jäsenmaasta, ei koske Japania.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.