271/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä syyskuuta 1983 annettuun asetukseen (746/83) uusi 27 a § seuraavasti:

27 a §
Aluksen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta

Suomalaisella öljysäiliöaluksella, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on vähintään 150, ja muulla suomalaisella aluksella, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on vähintään 400, tulee olla merenkulkuhallituksen määräysten mukainen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta.

Edellä 1 momentissa mainitulla aluksen bruttovetoisuudella tarkoitetaan vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaista bruttovetoisuutta.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 1993.

Aluksiin, jotka ovat liikenteessä tämän asetuksen voimaan tullessa, tätä asetusta sovelletaan 4 päivästä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.