268/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus kasvinsuojeluasetuksen 1 ja 22 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1982 annetun kasvinsuojeluasetuksen (442/82) 1 § ja 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 § osittain muutettuna 4 päivänä tammikuuta 1985 annetulla asetuksella (5/85), 13 päivänä tammikuuta 1989 annetulla asetuksella (16/89) ja 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1564/91) ja 22 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §

Kasvinsuojelulaissa säädettyihin rajoituksiin, kieltoihin ja toimenpiteisiin saadaan ryhtyä seuraavien kasvintuhoojien torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi:


Bakteerit
Perunan vaalea rengasmätä    Corynebacterium sepedonicum
Ruskomätä            Pseudomonas solanacearum

Virukset
Tomaatinpronssilaikkuvirus    Tomato spotted wilt virus

Sienet
Mansikanpunamätä         Phytophthora fragariae
Tomaattisyöpä          Didymella lycopersici
Möhöjuuri            Plasmodiophora brassicae
Viljan mustaruoste        Puccinia graminis
Krysanteemin mustamätä      Didymella chrysanthemi
Perunasyöpä           Synchytrium endobioticum
Sipulin pahkamätä        Sclerotium cepivorum

Ankeroiset
Keltainen peruna-ankeroinen   Globodera rostochiensis
Valkoinen peruna-ankeroinen   Globodera pallida
Juurikasankeroinen        Heterodera schachtii
Varsiankeroinen         Ditylenchus dipsaci
Mansikka-ankeroinen       Aphelenchoides fragariae
Juuriäkämäankeroiset       Meloidogyne spp.

Punkit
Herukan äkämäpunkki       Cecidophyopsis ribis

Hyönteiset
Koloradonkuoriainen       Leptinotarsa decemlineata
Krysanteemin lehtimiinaaja-
kärpänen             Liriomyza trifolii
Kalifornianripsiäinen      Frankliniella occidentalis
Etelänjauhiainen         Bemisia tabaci
Suonimiinaajakärpänen      Liriomyza huidobrensis

Muut kasvintuhoojat
22 §

Tomaattisyövän, krysanteemin mustamädän, herukan äkämäpunkin, möhöjuuren, krysanteemin lehtimiinaajakärpäsen, suonimiinaajakärpäsen, tomaatinpronssilaikkuviruksen tai mansikanpunamädän saastuttamia kasveja ei saa kuljettaa pois viljelmältä eikä varastopaikalta. Saastuneet kasvit on hävitettävä.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.