266/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Laki Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin vakavaraisuuden turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä myönnetään Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle vapautus leimaveron ja luottoveron suorittamisesta tässä laissa säädetyllä tavalla.

2 §

Scopulus Oy, Solidium Oy ja Sponda Oy ovat vapaita leimaverolain 16 ja 26 §:ssä tarkoitetuista luovutuskirjoista ja arvopapereiden luovutuksen yhteydessä suoritettavasta leimaverosta. Verosta vapaita ovat luovutukset, joilla Scopulus Oy, Solidium Oy ja Sponda Oy ostavat Oy Tampella Ab:n osakkeita ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai tällaisen yhtiön kanssa olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevan yhtiön omaisuutta.

3 §

Leimaverosta vapaita ovat saamistodisteet, jotka Scopulus Oy, Solidium Oy tai Sponda Oy antavat leimaverolain 47 §:ssä tarkoitetulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle.

4 §

Scopulus Oy, Solidium Oy ja Sponda Oy eivät ole velvollisia suorittamaan luottoverolaissa (48/90) tarkoitettua luottoveroa.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Lakia sovelletaan tässä laissa tarkoitetuista luovutuksista, sopimuksista ja saamistodisteista suoritettavaan leimaveroon sekä luottoveroon, jos sopimukset ja luovutukset on tehty, saamistodisteet annettu tai luotot nostettu lokakuun 14 päivänä 1991 tai sen jälkeen ennen vuoden 1993 päättymistä.

Lääninverovirasto maksaa hakemuksesta takaisin ennen tämän lain voimaantuloa maksetun tässä laissa tarkoitetun leimaveron ja luottoveron.

HE 246/92
VaVM 2/93

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.