262/1993

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäntutkimuslaitos perii suoritteiden tuottamisesta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia vastaavan maksun (omakustannusarvon), ovat seuraavat suoritteet:

1) metsätaloudessa käytettävien torjunta-aineiden tarkastus; sekä

2) metsägeneettisen rekisterin ylläpito ja sen tietojen luovutus.

Kansainväliseen yhteistyöhön tai vastavuoroisuuteen perustuen voidaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista suoritteista perittävä maksu määrätä omakustannusarvoa alemmaksi tai maksun perimisestä kokonaan luopua.

2 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, joista metsäntutkimuslaitos perii liiketaloudellisin perustein määrätyn maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) tutkimusjulkaisut;

2) tilaustutkimukset;

3) tutkimusaineistot;

4) analyysi- ja neuvontapalvelut, testaustoiminta sekä muut tutkimustoimintaan liittyvät asiantuntija- ja palvelutehtävät;

5) atk-ohjelmat;

6) koulutus- ja kurssitoiminta;

7) valokopiot ja muut asiakirjajäljennökset;

8) puutavaran myynti;

9) erilaiset luvat ja toimitilojen vuokraus; sekä

10) muut metsäntutkimuslaitokselta erikseen tilatut palvelut.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993 ja on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Hallitusneuvos
Matti Setälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.