255/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1993

Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten luovuttamisesta Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan määräämillään ehdoilla Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle Kokkolan teknillinen oppilaitos ja Kannuksen maaseutuoppilaitos korvauksetta kiinteistöineen, rakennuksineen ja irtaimistoineen sekä Kokkolan terveydenhuolto-oppilaitos korvauksetta irtaimistoineen.

Kokkolan teknillisen oppilaitoksen kiinteistön muodostaa Kokkolan kaupungin 16 kaupunginosan, korttelissa 4 sijaitseva tontti n:o 1, lukuun ottamatta noin 5 380 m2:n suuruista aluetta, joka 29 päivänä syyskuuta 1992 lopetetussa yleisen tielain mukaisessa tietoimituksessa TN:o 801073-3 on otettu tiealueeksi. Kannuksen maaseutuoppilaitoksen kiinteistöt muodostavat Kannuksen kaupungin Ylikannuksen kylässä sijaitsevat Ollikkala-niminen kiinteistö RN:o 10:9, lukuun ottamatta noin 0,4 ha:n suuruista määräalaa, joka 2 päivänä syyskuuta 1992 tehdyllä vaihtokirjalla on luovutettu Kannuksen kaupungille ja noin 2,1 ha:n suuruista määräalaa, joka 21 päivänä syyskuuta 1992 tehdyllä vaihtokirjalla on luovutettu Keski-Pohjanmaan metsälautakunnalle, Kannuksen koulutila -niminen kiinteistö RN:o 99:4, lukuun ottamatta noin 0,4 ha:n suuruista määräalaa, joka 2 päivänä syyskuuta 1992 tehdyllä vaihtokirjalla on luovutettu Kannuksen kaupungille, Kannuksen koulutila 2 -niminen kiinteistö RN:o 123, Kivimäki-niminen kiinteistö RN:o 21:24, Kannuksen koulutila III -niminen kiinteistö RN:o 7:71, Koivikko-niminen kiinteistö RN:o 21:26, Yrjäs-nimiseen tilaan RN:o 9:10 kuuluva noin 0,9 ha:n suuruinen määräala, joka on hankittu valtiolle 2 päivänä syyskuuta 1992 tehdyllä vaihtokirjalla ja Taimisto-nimiseen tilaan RN:o 13:7 kuuluva noin 3,7 ha:n suuruinen määräala, joka on hankittu valtiolle 21 päivänä syyskuuta 1992 tehdyllä vaihtokirjalla sekä Kannuksen kaupungin Lohtajan kylässä sijaitseva Laidunmaa-niminen kiinteistö RN:o 45:33.

2 §

Tässä laissa tarkoitettujen maa-alueiden ja rakennusten toiselle luovuttamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen, toiminnan lopettamiseen sekä tarkoitetun omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta saatuihin korvauksiin noudatetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 44 §:n säännöksiä.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 333/92
VaVM 90/92

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.