239/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1993

Puolustusministeriön päätös asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta

Puolustusministeriö on päättänyt 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 50 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1169/88):

1 §

Varusmiespalveluksessa oleva asevelvollinen saa päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta päivältä 19,00 markkaa. Jos hänet on asevelvollisuuslain 5 §:n tai 7 a luvun säännösten nojalla määrätty palvelemaan yli 240 päivää, päiväraha on 240 päivää ylittävältä ajalta 19,50 markkaa päivältä.

2 §

Reservin kertausharjoituksiin kutsuttu asevelvollinen, ylimääräiseen palvelukseen kutsuttu tai vapaaehtoisia harjoituksia suorittava asevelvollinen saa päivärahaa 19,50 markkaa päivältä.

3 §

Asevelvollinen ei saa päivärahaa ajalta, jota ei asevelvollisuuslain 44 §:n (1260/92) nojalla lueta hänen palvelusajakseen. Päiväraha pidätetään täysiltä vuorokausilta.

4 §

Päiväraha maksetaan asevelvolliselle vähintään kerran kuukaudessa.

5 §

Pääesikunta antaa tarvittaessa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta 14 päivänä kesäkuuta 1991 annettu puolustusministeriön päätös (943/91).

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1993

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Ylitarkastaja
Jaakko Kangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.