227/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös valtion ja sen laitosten toimittamien ennakonpidätysten, työnantajien sosiaaliturvamaksun ja lähdeveron suorittamisesta

Valtiovarainministeriö on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 19 §:n 3 momentin ja 21 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 5 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (613/78), sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion tilivirastot ja sen laitokset suorittavat toimittamansa ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut rekisteröidyn työnantajan tilillepanokortilla viimeistään pidätyksen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä ja perimänsä lähdeverot lähdeveron tilillepanokortilla viimeistään perimistä seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä tiliviraston sijaintipaikan mukaan asianomaisen lääninveroviraston postisiirtotilille.

2 §

Valtio ja sen laitokset voivat lääninveroviraston luvalla suorittaa toimittamansa ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksun sekä perimänsä lähdeverot myös tilinpidollista menettelyä käyttäen viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivänä.

Tilinpidollisella menettelyllä tarkoitetaan sitä, että tilivirastot hyvittävät asianomaista lääninverovirastoa lähetteiden tilissä pidättämiensä ennakonpidätysten tai lähdeverojen sekä suorittamansa sosiaaliturvamaksun määrällä. Tili-ilmoituksena käytetään valtion viranomaisen ennakonpidätysten ilmoituslomaketta ja lähdeveron ilmoituslomaketta. Lomakkeet vahvistaa verohallitus.

Verohallitus antaa kuukausittain valtiokonttorille ilmoituksen lähetteiden tilin kautta tapahtuneista suorituksista.

3 §

Työnantajina toimivat valtion virastot ja laitokset merkitään työnantajarekisteriin tilivirastoittain. Jos suoritus tapahtuu lääninveroviraston luvalla maksupisteittäin, merkitään rekisteriin myös maksupiste tai muu suorittava yksikkö.

Valtion virastojen ja laitosten on tarvittaessa ilmoitettava työnantajarekisteriin tehtävät muutokset asianomaiselle lääninverovirastolle.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1993.

Valtion tilivirastot ja laitokset, jotka ovat lääninveroviraston työnantajarekisterissä päätöksen voimaantullessa, suorittavat tässä päätöksessä tarkoitetut määrät palkanmaksuvuodelta 1993 ennen päätöksen voimaantuloa noudatetun käytännön mukaisesti, ellei lääninverovirasto toisin määrää.

Päätöksellä kumotaan valtiovarainministeriön valtion ja sen laitosten toimittamien ennakonpidätysten, työnantajien sosiaaliturvamaksun ja lähdeveron suorittamisesta 7 päivänä joulukuuta 1978 antama päätös (941/78).

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.