219/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain 2 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (59/83), sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainitut, liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevat apteekkimaksun markkamäärät tarkistetaan apteekkien kokonaisliikevaihdon prosentuaalista muutosta vuodesta 1987 vuoteen 1989 vastaavalla määrällä seuraavasti:


Apteekin        Apteekkimaksu     Maksuprosentti
liikevaihto       liikevaihdon     alarajan
              alarajan     yli menevästä
              kohdalla     liikevaihdosta

1 371 000-1 599 000       -       6
1 599 000-2 056 000    13 680       7
2 056 000-2 513 000    45 670       8
2 513 000-3 200 000    82 230       9
3 200 000-4 112 000    144 060       9,5
4 112 000-5 027 000    230 700      10
5 027 000-5 941 000    322 200      10,25
5 941 000-7 541 000    415 890      10,5
7 541 000-9 825 000    583 890      10,75
9 825 000-        829 420      11

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 1992 liikevaihdon perusteella.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Harri Sintonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.