216/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien, muiden rekisteriyksiköiden ja alueiden siirtämisestä Halsuan, Ullavan ja Vetelin kunnista Kaustisen kuntaan

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14 §:n 1 momentin nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Halsuan kunnasta siirretään Kaustisen kuntaan seuraavat tilat, tilanosat ja muut rekisteriyksiköt:

1) Rössin kylästä kokonaan tilat Possakonkytö 8:11, Pöhkiömaa 8:13, Koivumäki 9:1, Kivelä 9:2 ja Kytöneva 10:2;

2) Halsuan kylästä kokonaan tilat Honkaneva 3:9, Pajuoja 3:11, Näätinginpää 3:35, Karjaperä 3:37, Näätinki 3:54 ja Tienpää 3:64, tilasta Laakso 3:21 Näätingin niittypalsta, tilasta Keskitalo 3:42 Perkkuuksen palsta, tilasta Känsäkoski 3:45 Isonevan kytöpalstan peltoalue, tiloista Kerttula 3:51 ja Alapää 3:53 Näätingin niittypalstat ja tilasta Annala 3:65 Kotipalsta, kokonaan rekisteriyksikkö Halsua-Känsäkangas maantie 895:0:7511, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1994), alkuperäinen sanamuoto kuului: kokonaan rekisteriyksiköt Yht. mutapaikka 878:15 ja Halsua-Känsäkangas maantie 895:0:7511, ] rekisteriyksiköstä Yht. Savimaapalsta ja rapamaa 378:7 Savimaapalsta; sekä

3) siirrettävien tilojen, tilanosien ja muiden rekisteriyksiköiden alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet.

2 §

Ullavan kunnasta siirretään Kaustisen kuntaan Ullavan kylästä kokonaan tilat Pahkaharju 17:27, Pahkaharju 17:36, Tuomikorpi 19:22 ja Rintala 19:29, tilasta Niemi 17:3 Pahkasaarenpalsta ja Pahkaharjunpalsta, tilasta Välitalo 17:4 Pahkaharjunpalsta, tilasta Näfverbacka 17:30 Pahkaharjunpalsta, tilasta Heimola 18:5 Krassimaan palsta, tilasta Kankkonen 18:8 Tuomikorven palsta, tilasta Autere 18:12 Pahkaharjun ja Krassimaan palstat, tiloista Koittola 18:17 ja Kallinki 18:19 Tuomikorven palstat, tilasta Peltola 19:6 Näätingin palsta, tilasta Välitalo 19:19 Pahkaharjun ja Pirttikankaan palstat, tilasta Saari 19:23 Krassimaan palsta, tilasta Uusitalo 19:27 Aliperkkiön palsta, kokonaan rekisteriyksikkö Yht. mutapalsta 878:15 siirrettävien tilojen, tilanosien ja rekisteriyksikön alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet. [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1994), alkuperäinen sanamuoto kuului: Aliperkkiön palsta sekä siirrettävien tilojen ja tilanosien alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet. ]

3 §

Vetelin kunnasta siirretään Kaustisen kuntaan Vetelin kylästä kokonaan tilat Hautaniitty 8:23, Tuomikorpi 8:44, Näätinki 8:67, Tuomikorpi 8:103, Näätinki 8:318, Köyhä 9:36, Näätinki 10:40, Näätinki II 10:32, Näätinki I 10:35 ja Näätinki 10:29, tilasta Peltomäki 10:24 Näätinginpalsta, tiloista Koskela 15:42 ja Lumppio 19 Kaustisen erillispalstat ja tilasta Koivikko 107 Köyhän palsta, sekä siirrettävien tilojen ja tilanosien alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet.

4 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Pekka Järviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.