207/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan laivaväen ruoanpidosta aluksissa 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetun asetuksen (601/85) 7 §:n 1 momentti, 23 §:n 2 momentti sekä 24 ja 27 §,

näistä 23 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1411/91), seuraavasti:

7 §
Muonapäiväkirja

Aluksessa on pidettävä työministeriön vahvistaman kaavan mukaista muonapäiväkirjaa, johon on merkittävä tiedot hankituista ruoka-aineista sekä tarjotuista aterioista ja niihin käytettyjen ruoka-aineiden määristä.


23 §
Toimenpiteet sairaustapauksissa

Tällaisista sairaustapauksista on päällikön lähetettävä ilmoitus merenkulkuhallitukselle, jonka on viipymättä ilmoitettava asiasta työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat laivapäiväkirjaotteet ja selostus sairaustapauksesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin sen johdosta on ryhdytty.

24 §
Poikkeuslupa

Työministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä, mikäli säännöksen tarkoitus tulee muulla tavalla täytetyksi.

27 §
Tarkemmat määräykset

Työministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta sekä vahvistaa päivittäin tarjottavien ravintoaineiden vähimmäismäärät ja antaa ohjeet terveellisestä ruoanpidosta aluksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Sosiaali- ja terveysministeriön määräykset ja ohjeet, jotka on annettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla, jäävät edelleen voimaan, kunnes työministeriö muuttaa niitä tai kumoaa ne.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.