206/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus laivaväen asuintiloista aluksella annetun asetuksen 4 ja 37 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan laivaväen asuintiloista aluksella 17 päivänä kesäkuuta 1976 annetun asetuksen (518/76) 37 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 4 §:n 1 momentti ja 37 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Piirustusten hyväksyminen

Merenkulkuhallitus hyväksyy 3 §:n mukaiset piirustukset. Hyväksymisen edellytyksenä on, että piirustukset ovat tämän asetuksen mukaiset ja että työministeriö on antanut niistä lausuntonsa. Piirustukset voidaan hyväksyä ehdollisesti, jos niissä on vähäisiä ja korjattavissa olevia puutteita. Hyväksymispäätöksessä on tällöin ilmoitettava, miten piirustukset on korjattava.


37 §
Valvonta ja määräysten anto-oikeus

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa merenkulkuhallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Työsuojeluhallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat päätökset suurimmasta sallitusta melusta laivaväen asuintiloissa aluksella ja laivaväen asuintilojen valaistuksesta jäävät edelleen voimaan, kunnes merenkulkuhallitus kumoaa ne.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.