204/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus panostaja-asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä toukokuuta 1986 annetun panostaja-asetuksen (409/86) 1 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentin 5 kohta, 6 §:n 5 kohta, 7 §:n 5 kohta, 8 §:n 5 kohta, 9 §, 10 §:n 1 momentin johdantokappale, 11 §:n 1 momentti ja 12-14 § seuraavasti:

1 §

Työministeriö antaa hakemuksesta tässä asetuksessa säädetyt ehdot täyttävälle henkilölle panostajan pätevyyskirjan.


5 §

Räjäyttäjän pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:


5) työministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu räjäyttäjän kurssiin liittyvä tutkinto.


6 §

Nuoremman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:


5) työministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu nuoremman panostajan kurssiin liittyvä tutkinto.

7 §

Vanhemman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:


5) työministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu vanhemman panostajan kurssiin liittyvä tutkinto.

8 §

Ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:


5) työministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu ylipanostajan kurssiin liittyvä tutkinto.

9 §

Työministeriö vahvistaa 5-8 §:ssä tarkoitettujen kurssien opetussuunnitelmat.

10 §

Työministeriö voi antaa 5-8 §:ssä tarkoitetun pätevyyskirjan diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai muun vastaavan teknisen tutkinnon suorittaneelle henkilölle:


11 §

Panostajan pätevyyskirjaa on haettava kirjallisesti työministeriöltä. Hakemukseen on liitettävä virkatodistus sekä lääkärintodistus, josta ilmenee, että hakija on terveydeltään panostajan tehtäviin sopiva, samoin kuin selvitys hakijan suorittamasta kurssista ja enintään kaksi vuotta aikaisemmin hyväksytystä tutkinnosta sekä selvitys vaadittavasta työkokemuksesta. Virkatodistus ja lääkärintodistus saavat olla enintään kolme kuukautta aikaisemmin annetut.


12 §

Työministeriö voi, milloin todetaan, ettei pätevyyskirjan saaja enää täytä tässä asetuksessa edellytettyjä vaatimuksia, peruuttaa pätevyyskirjan joko kokonaan tai määräajaksi.

13 §

Työministeriö vahvistaa pätevyyskirjan kaavan, pitää luetteloa annetuista pätevyyskirjoista ja vahvistaa kuulustelijalle suoritettavan maksun sekä antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

14 §

Asianomainen työsuojeluviranomainen voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.