199/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta

Työministerin esittelystä säädetään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/93) 4 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Työsuojeluneuvottelukunnan tehtävänä on:

1) käsitellä työsuojelua koskevia periaatekysymyksiä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä;

2) käsitellä merkittäviä työsuojelua koskevia säädösvalmistelu-, kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita;

3) käsitellä työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun edistämiseksi; sekä

4) käsitellä muita työympäristön kehittämisen kannalta merkittäviä työhallinnon asioita.

Lisäksi neuvottelukunnan tulee käsitellä muut sille kuuluvat työministeriön määräämät asiat.

2 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kolme muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä työsuojelun kehittämisen kannalta merkittäviä järjestöjä ja yhteisöjä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan uuden jäsenen tai varajäsenen.

3 §

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja ja käyttää apunaan pysyviä asiantuntijoita.

Työministeriö voi kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi neuvottelukuntaan kuulumattomia jäseniä.

4 §

Neuvottelukunnan sihteeristönä toimivat työministeriön määräämät ministeriön virkamiehet.

5 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

6 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.