198/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työsuojelun valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun asetuksen (954/73) 2 §:n 1 momentin j kohta, 12 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 2 §:n l momentin a kohta, 6 §:n 2 momentti sekä 8, 9 ja 37 §, seuraavasti:

2 §

Valvontalakia ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) työsuojeluviranomaisella työministeriötä ja työsuojelun piirihallintoa;


6 §

Työministeriö antaa toimialoittain tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka usein työpaikkoja on tarkastettava ja milloin työpaikalla on toimitettava tutkimus.


8 §

Tarkastuksen toimittajan on vaadittaessa esitettävä todistus toimivaltuudestaan. Todistuksen toimivaltuudesta antaa asianomaiselle virkamiehelle tarkastuksesta vastaava työsuojeluviranomainen.

9 §

Tutkimuksen toimittajana käytettävän valvontalain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun asiantuntijan hyväksyy tutkimuksesta vastaava työsuojeluviranomainen, joka myös antaa tutkimuksen toimittajalle todistuksen toimivaltuudesta kutakin tutkimusta varten erikseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tutkimuksesta johtuneet kustannukset maksetaan valtion varoista työministeriön tarvittaessa vahvistamien perusteiden mukaan.

37 §

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa työministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.