187/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen 2 ja 16 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (673/76) 2 §:n 3 momentti ja 16 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (323/91), seuraavasti:

2 §

Lausunnonantajan on toimitettava jäljennös lausunnosta terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle.

16 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 2 §:ssä tarkoitetun lääketieteellisen asiantuntijalausunnon antamista koskevat ohjeet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Sosiaali- ja terveyshallituksen ohjeet, jotka on annettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla, jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.