185/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (674/76) 2 ja 4 §, 7 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 §:n 2 ja 3 momentti ja 13 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 ja 4 §, 7 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentti ja 13 § 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (456/91) sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (930/91), seuraavasti:

2 §

Veritutkimus tehdään kansanterveyslaitoksessa tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa taikka muussa laitoksessa, jonka oikeusturvakeskus erityisestä syystä on tähän tehtävään hyväksynyt.

Muu periytyviä ominaisuuksia koskeva tutkimus tehdään terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa tai sen tekee oikeusturvakeskuksen erikseen tähän tehtävään hyväksymä asiantuntija.

4 §

Kun tuomioistuin on määrännyt tehtäväksi muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen kuin veritutkimuksen, tuomioistuimesta on lähetettävä ilmoitus tästä määräyksestä terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Määräykseen on liitettävä jäljennös veritutkimuksen perusteella annetusta lausunnosta. Oikeusturvakeskus huolehtii tutkimuksen järjestämisestä.

7 §

Muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen suorittajan on lähetettävä tutkimuksesta annettu lausunto terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Oikeusturvakeskus toimittaa lausunnon sekä jäljennöksen 11 §:n 3 momentissa tarkoitetusta laskusta edelleen tutkimuksen määränneelle tuomioistuimelle.

11 §

Muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen toimittaja lähettää suorittamastaan tutkimuksesta laskun 7 §:n 2 momentissa mainitun lausunnon ohella terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, joka toimittaa sen edelleen oikeusministeriölle.


12 §

Oikeusministeriö vahvistaa 1 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat saatuaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnon.

Edellä 11 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin laskuihin on merkittävä oikeusministeriön määräämät tiedot. Oikeusministeriö määrää laskujen tietosisällön saatuaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnon.

13 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevissa tutkimuksissa käytettävistä menetelmistä, tutkimusten tekemisestä ja tutkimusten perusteella annettavista lausunnoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myös tutkimuksia varten tarvittavat muut ohjeet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Sosiaali- ja terveyshallituksen määräykset ja ohjeet, jotka on annettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla, jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.