184/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (155/85) 2 §:n 2 momentti ja 3 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (335/91), seuraavasti:

2 §

Lautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Muista jäsenistä tulee ainakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, yhden oikeusministeriötä, yhden sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta ja yhden kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta, minkä lisäksi jokaisesta sosiaali- ja terveysministeriön luvan saaneesta palvelunantajasta valitaan yksi jäsen. Mitä edellä on säädetty jäsenestä, on vastaavasti voimassa hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään.


3 §

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän varajäsenistään on saapuvilla. Käsitellessään 1 §:n 3 kohdassa tarkoitettujen lupien myöntämistä lautakunta on kuitenkin päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta ja kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta edustavat jäsenet tai heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat saapuvilla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.