182/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteelle myönnettävästä linjaliikenteen kilometrituesta

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 29 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Yleistä

Valtion tulo- ja menoarviossa osoitetusta määrärahasta myönnetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 23 §:n 2 kohdan nojalla valtionapua matkustuskustannusten alentamiseksi linja-autojen linjaliikenteelle siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Hakumenettely

Valtionapua hakee liikenteenharjoittaja, jolla on linjaliikenteen hoidon edellyttämä liikennelupa.

Hakemuksesta tulee ilmetä hakija, liikenneluvan mukaisten kilometrien määrä vuonna 1993 eriteltynä liikenneluvittain, liikenteen aloittamis- ja lopettamispäivämäärä siltä osin kuin liikennettä ajetaan vain osan aikaa vuonna 1993 sekä postisiirtotili, jolle valtionapu halutaan suoritettavan. Siltä osin kuin liikenne ajetaan jonkin muun lupaviranomaisen kuin liikenneministeriön myöntämän liikenneluvan nojalla, hakemukseen liitetään jäljennös liikenneluvasta. Hakemus toimitetaan liikenneministeriöön 30.9.1993 mennessä.

Liikennettä, jota koskien liikenneministeriö on myöntänyt linjaliikenteen kilometritukea vuonna 1992 ja jonka määrässä ei vuoden 1993 aikana tapahdu oleellisia muutoksia, valtionavun ennakkoerät maksetaan vuoden 1992 tietojen perusteella ilman erillistä hakemusta. Mikäli liikenteen määrässä on odotettavissa muutoksia vuoteen 1992 nähden, toimitetaan liikenneministeriöön 30.4.1993 mennessä hakemus ennakkoerien maksatusta varten. Hakemuksesta tulee ilmetä 2 momentissa mainitut tiedot.

3 §
Myöntäminen

Valtionavun myöntää liikenneministeriö.

4 §
Valtionavun määrä

Ennakkoerinä maksetaan 31 penniä liikenneluvasta ilmenevää ajokilometriä kohden. Kaupunkien ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan taloudellisesti vastaaman liikenteen osalta ennakkoerinä maksetaan 21 penniä linjaliikennekilometriä kohden.

Liikenneministeriö päättää valtionavun määrästä joulukuussa 1993, kun vuonna 1993 ajettavan linjaliikenteen kokonaismäärä on tiedossa.

5 §
Maksatus

Liikenneministeriö maksaa ennakkoerät maaliskuussa, toukokuussa, heinäkuussa ja syyskuussa. Valtionavun lopullisen määrän mukainen maksuerä, josta on vähennetty maksetut ennakot, maksetaan joulukuussa 1993.

6 §
Valvonta

Liikenneministeriö vastaa myöntämänsä valtionavun käytön valvonnasta.

7 §
Voimassaolo

Tämä päätös koskee 1.1.1993-31.12.1993 ajettavaa liikennettä.

Tällä päätöksellä kumotaan liikenneministeriön 24 päivänä marraskuuta 1992 antama päätös kaupunkiliikenteen valtionavusta (1226/92) ja liikenneministeriön 24 päivänä marraskuuta 1992 antama päätös maaseudun linja-autoliikenteelle myönnettävästä peruskorvauksesta (1225/92).

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Osastopäällikkö,hallitusneuvos
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.