165/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 29 §:n nojalla:

1 §

Opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhintojen määräämiseksi toimitilat jaetaan kalleusluokkiin seuraavasti:

Toimitila     Kalleus-  Täydentävä selitys
          luokka
1) Hallinto-, työ-,
  neuvottelu- ja
  kirjastotilat    110
2) Opetustilat
a) luokkatila     110
b) erikoisvarustettu
  luokkatila     130  fysiikka, kemia, kotitalous
               (peruskoulu ja lukio),
               tekninen työ
c) auditorio,
  luentosali     155
d) työnopetustila 1  110  vaatetusala, sähkötekniikka,
               kauppa ja hallinto, maan-
               mittaustekniikka, piirtäjät
e) työnopetustila 2  130  kodinhoito pesulalaitteineen,
               parturi-kampaaja, terveyden-
               hoito
f) työnopetustila 3  155  ammatillisen koulutuksen koti-
               talous- ja perhekeittiö keittiö-
               laitteineen, prosessi- ja
               laboratoriotekniikka
g) työnopetustila 4  180  elintarviketeollisuus
h) työnopetustila 5  230  laitoskeittiö, sisältää
               ruokailutilan ja keittiö-
               laitteet
i) työnopetushalli   110
j) liikunta-, juhla-
  ja kuntosali    110
3) Varastotilat
a) varasto 1, auto-
  talli        80  työnopetushallien yhteydessä
               sekä kiinteistönhoito
b) varasto 2      110  kalustettu varasto muiden
               tilojen yhteydessä
c) kylmä varasto,
  lämmittämätön halli 40
4) Sosiaalitilat
a) puku-, pesu-, WC-
  ja saunatilat    130
b) terveydenhoitotilat 130
c) lepohuone      110
d) oppilastilat    110  luku-, kerho- ja oleskelutilat,
               aula sekä oppilaskunnan huone
e) päällysvaatetilat  110  sisältää naulakot ja kaapit
5) Ruokailutilat
a) keittiö       130  henkilöstökahvion ja vastaavan
               yhteydessä
b) suurkeittiö apu-
  tiloineen, varastot
  mukaanluettuina   230  sisältää keittiölaitteet
c) ruokasali      110
6) Asunnot ja asuntolat
a) asunnot ja
  asuntolahuoneet   80
b) pesula, kuivaus-
  huone, märkäeteinen 155  sisältää pesulalaitteet
7) Siivoustoimen tilat 155
2 §

Kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta hyötyalan neliömetriä kohden on 7 350 markkaa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvan toimitilan yksikköhinta saadaan kertomalla kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta toimitilan kalleusluokalla ja jakamalla tulo luvulla 100.

3 §

Toimitilojen yksikköhintoja korotetaan keskimääräistä korkeampien rakennuskustannusten vuoksi seuraavilla alueilla:

Yksikköhinnan
korotus
prosenttia  Kunnat ja niiden osat

10      Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,
       Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki

5       Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,
       Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Houtskari,
       Iniö, Korppoo, Kustavi, Nauvo, Velkua, Hai-
       luoto, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosen-
       niemi, Posio, Salla, Savukoski ja Sodankylä
       sekä Dragsfjärdin kunnan saaristo-osa

4 §

Tämän päätöksen 2 ja 3 §:n mukaisesti laskettua yksikköhintaa korotetaan toimitilojen varustamisen perusteella seuraavasti:

                   mk
a) peruskoulu, lukio ja iltalukio  750
b) ammattioppilaitos       1 580
c) yleinen kirjasto        1 280

Edellä 1 momentissa tarkoitettua yksikköhinnan korotusta ei sovelleta asuntoihin, asuntoloihin ja kirjastoautojen talleihin.

Varustamisesta johtuva yksikköhinnan korotus ei sisällä erityisoppilaitoksen ja -luokan vaikeavammaisia oppilaita varten tarvittavan erityisvarustuksen hankinnasta aiheutuvia lisäkustannuksia.

5 §

Opetusministeriö vahvistaa valtionosuuden laskennallisen perusteen muiden kuin 1 §:ssä mainittujen tilojen sekä toimitiloja ostettaessa muiden kuin uusien ja niitä vastaavien tilojen osalta. Opetusministeriö vahvistaa myös valtionosuuden laskennallisen perusteen muun kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimitilan varustamisen osalta.

6 §

Edellä 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut yksikköhinnat vastaavat marraskuun 1992 rakennuskustannusindeksin (1990 = 100) pisteluvun 100 kustannustasoa.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1993 ja sitä sovelletaan perustamishankkeisiin, joille myönnetään valtionosuutta vuonna 1993.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Rakennusneuvos
Aimo Murtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.