164/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä päättänyt 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (306/92):

1 §

Vuoden 1993 valtion talousarvion mukaisesti perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §
Ylimmät tuomioistuimet

Lakkautetaan:

Korkein oikeus

yksi oikeusneuvoksen virka, jonka palkkauksesta on säädetty erikseen lailla; sekä

Korkein hallinto-oikeus

yksi hallintoneuvoksen virka, jonka palkkauksesta on säädetty erikseen lailla.

3 §
Hovioikeudet

Lakkautetaan:

Rovaniemen hovioikeus

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva ylimääräisen hovioikeudenneuvoksen ap. virka.

4 §
Vankeinhoitolaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1993:

Vankeinhoitolaitoksen yhteiset

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka.

5 §

Toimenpiteisiin tällä päätöksellä perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Vanhempi hallitussihteeri
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.