161/1993

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös kauppa- ja teollisuusministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta sekä perustamisesta ja lakkauttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 momentin ja 7 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa, päättänyt:

1 §

Vuoden 1993 talousarvion mukaisesti muutetaan sekä perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut kauppa- ja teollisuusministeriön perus- ja sopimuspalkkaiset virat.

2 §

Muutetaan:

Nykyiset nimikkeet       Uudet nimikkeet
1 hallitusneuvos, toimisto-
 päällikkönä     A 29   1 hallitusneuvos     A 29
1 vanh. hallitus-
 sihteeri, toimisto-
 päällikkönä     A 28   1 vanh. hallitussihteeri A 28
1 toimistopäällikkö  A 28   1 suunnittelujohtaja   A 28
1 toimistopäällikkö  A 28   1 talousjohtaja     A 28
2 toimistopäällikköä,
 kaupallisena
 neuvoksena      S 28   2 kaupallista neuvosta  S 28
1 toimistopäällikkö,
 kaupallisena
 neuvoksena      A 28   1 kaupallinen neuvos   A 28
3 toimistopäällikköä,
 teollisuusneuvoksena S 29   3 teollisuusneuvosta   S 29
1 toimistopäällikkö,
 teollisuusneuvoksena A 29   1 teollisuusneuvos    A 29
5 toimistopäällikköä,
 teollisuusneuvoksena S 28   5 teollisuusneuvosta   S 28
3 toimistopäällikköä,
 teollisuusneuvoksena A 28   3 teollisuusneuvosta   A 28

3 §

Perustetaan yksi A 28 palkkaluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen virka ja lakkautetaan yksi S 28 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka.

4 §

Toimenpiteisiin tällä päätöksellä perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sen perustamisajankohtaa.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Hallitusneuvos
Olavi Tirkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.