159/1993

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on mittatekniikan keskuksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1149/90) 4 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Mittatekniikan keskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat seuraavat kansallisen mittausjärjestelmän sekä akkreditointipalvelujen kehittämis- ja ylläpitotehtävät:

1) kansallisten mittauspaikkojen toiminnan yhtenäistäminen;

2) kansallisten mittanormaalien ja niihin liittyvien laitteistojen ylläpito, kehitys ja tutkimus; sekä

3) valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen tai yhteisöjen kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin liittyvät tutkimukset, selvitykset ja lausunnot, jos suoritteet ovat vastavuoroisesti maksuttomia mittatekniikan keskukselle.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Mittatekniikan keskuksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, jotka hinnoitellaan suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) arviointi- ja valvontatoiminta;

2) päätökset ja niiden muutokset; sekä

3) kansallisena mittauspaikkana tai vastaavana annetut asiantuntijapalvelut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Seuraavat suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein:

1) asiantuntija- ja muut palvelut;

2) julkaisut; sekä

3) koulutustoiminta.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.