157/1993

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknillisen tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (65/84) 9 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Teknillisen tarkastuskeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat seuraavat teknillisen turvallisuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi suoritettavat tehtävät:

1) onnettomuuksien ja vaurioiden lakisääteiset tutkimukset ja selvitykset sekä turvallisuustutkimus;

2) viranomaisaloitteiseen yleisvalvontaan liittyvät tarkastukset;

3) turvallisuutta ja luotettavuutta edistävien tietorekistereiden kehittäminen ja ylläpito; sekä

4) valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen tai yhteisöjen kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin liittyvät tutkimukset, selvitykset ja lausunnot, jos suoritteet ovat vastavuoroisesti maksuttomia tarkastuskeskukselle.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoriteryhmiä, joissa teknillinen tarkastuskeskus määrää maksun suoritteen omakustannusarvon mukaan ovat:

Luvat ja hyväksymiset

Paineastiat

Vaaralliset kemikaalit

Räjähdystarvikkeet

Kaivostoiminta ja rakennussementit

Mittaamisvälineet

Jalometallituotteet

Tarkastustoiminta

Paineastiat

Vaaralliset kemikaalit

Räjähdystarvikkeet

Kaivostoiminta ja rakennussementit

Mittaamisvälineet (vakaus)

Jalometallituotteet

Ampuma-aseet

Sertifiointi

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Seuraavat suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein:

1) asiakkaan pyynnöstä tehtävät sellaiset tarkastus-, testaus-, kalibrointi-, sertifiointi- ja vastaavat toimenpiteet, joiden kysyntä ei perustu lakiin tai asetukseen;

2) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- tai muut palvelut;

3) teknillisen tarkastuskeskuksen järjestämät koulutustilaisuudet ja tilaajan toimeksiannosta annettavat koulutuspalvelut; sekä

4) tietopalvelut.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.