149/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa peritään muutoksenhaussa käsittelymaksua 500 markkaa.

Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään, käsittelymaksu on 250 markkaa.

Todistuksesta, joka pyynnöstä annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, peritään maksua 50 markkaa.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilauksesta annettavat jäljennökset ja pöytäkirjan taikka toimituskirjan otteet sekä niiden lähettäminen, sekä

2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja lausunnot.

3 §
Maksuttomat suoritteet

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua käsittelymaksua ei kuitenkaan peritä:

1) asiassa, jossa toimituskirja ja toimenpiteet on muualla laissa säädetty vapaaksi leimaverosta tai maksusta;

2) vakauttamiseen tarkoitettujen luottojen myöntämistä tai luottojen maksuhelpotusta koskevassa asiassa; eikä

3) kasvinsuojelulain tai eläintautilain nojalla annettavan taikka yleisen edun kannalta tärkeässä ympäristön- tai työympäristönsuojeluun liittyvässä asiassa annettavan päätöksen kyseessä ollessa.

Käsittelymaksua ei niin ikään peritä, jos muutoksenhakemusta ei tutkita tai se raukeaa taikka asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen ratkaistavaksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle. Käsittelymaksua ei myöskään peritä, jos ylimääräinen muutoksenhakemus hyväksytään.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 1993 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Tässä päätöksessä tarkoitettu maksu peritään niissä asioissa, joissa muutoksenhaku on tullut vireille taikka tilaus saapunut maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Osastopäällikkö
Timo Kotkasaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.