90/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki terveydenhoitolain 52 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 52 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (767/92), seuraavasti:

52 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa määräykset talousveden laatuvaatimuksista ja talousvesitutkimuksista samoin kuin talousveden desinfioimisesta, käsittelyyn käytettävistä aineista, johtamis- ja käsittelylaitteiden materiaaleista ja muista veden terveydelliseen laatuun vaikuttavista seikoista. Talousveden valmistukseen tarkoitetun pintaveden laadusta ja sitä koskevasta tarkkailusta säädetään erikseen vesilaissa (264/61).


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 234/92
YmVM 10/92
ETA-sopimuksen liite XX: neuvoston direktiivi (80/778/ETY)

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.