83/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeriön päätös avoimesta korkeakouluopetuksesta korkeakouluissa perittävistä maksuista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt avoimen korkeakouluopetuksen maksullisuudesta ja maksuperusteista:

1 §

Avoin korkeakouluopetus on koulutuksellista tasa-arvoa edistämään luotu opintojärjestelmä, jossa voi pohjakoulutuksesta riippumatta osallistua korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen. Opintosuoritukset vastaavat korkeakoulujen perusopetuksen suorituksia ja ne voidaan hyväksyä niiksi.

Korkeakoulut toteuttavat avointa korkeakouluopetusta joko järjestämällä sen itse tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

2 §

Avoin korkeakouluopetus on maksullinen julkisoikeudellinen suorite. Siihen kuuluvasta opetuksesta ja kuulusteluista jätetään maksu kuitenkin koulutus- ja kulttuuripoliittisista syistä perimättä. Maksut peritään monimuoto-opetusjärjestelyistä, oppimateriaaleista ja opetuksen liitännäispalveluista omakustannusarvon mukaan.

3 §

Milloin muu kuin korkeakoulu järjestää 1 §:ssä tarkoitettua opetusta, peritään opetuksen vastaavuuden hyväksymisestä sekä opintosuoritusten rekisteröinnistä ja vahvistamisesta omakustannusarvon mukaiset maksut. Maksutavasta päätetään osapuolten kesken valtion maksuperusteasetuksen puitteissa. Myös oppilaitosten tilaamista muista avoimen korkeakouluopetuksen toteuttamiseen liittyvistä suoritteista peritään maksut omakustannusarvon mukaan.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Projektipäällikkö
Kirsti Kylä-Tuomola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.