82/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeriön päätös kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt eräiden opetusministeriön alaisten tieteellisten kirjastojen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee korkeakoulujen ja Varastokirjaston kirjasto- ja tietopalvelusuoritteiden maksullisuutta ja maksuperusteita.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa sekä luetteloiden paikallinen käyttö ovat maksuttomia.

Varastokirjaston suoritteet ovat maksuttomia.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastoille annettavasta ja välitettävästä kaukopalvelusta samoin kuin vastavuoroisuuteen perustuvasta, ulkomaille annettavasta kaukopalvelusta peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

4 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat jäljenteet, tiedonhaut ja muut informaatiopalvelusuoritteet, kirjaston luetteloiden ja tietokantojen etäiskäyttö, asiakkaan toimenpiteestä johtuvat ilmoitukset, muille kuin 3 §:ssä mainituille annettavat kaukolainat, käännös-, koulutus-, konsultti- ja konservointipalvelut, julkaisut ja muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Korkeakouluneuvos, apulaisosastopäällikkö
Matti Lähdeoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.