81/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeriön päätös korkeakoulujen eräistä suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) nojalla päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tämä päätös koskee:

1) Helsingin yliopistoa ja yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan -nimistä yksikköä,

2) Jyväskylän yliopistoa,

3) Oulun yliopistoa,

4) Joensuun yliopistoa,

5) Kuopion yliopistoa,

6) Turun yliopistoa,

7) Tampereen yliopistoa,

8) Åbo Akademita,

9) Vaasan yliopistoa,

10) Lapin yliopistoa,

11) Eläinlääketieteellistä korkeakoulua,

12) Teknillistä korkeakoulua,

13) Tampereen teknillistä korkeakoulua,

14) Lappeenrannan teknillistä korkeakoulua,

15) Helsingin kauppakorkeakoulua,

16) Svenska handelshögskolania,

17) Turun kauppakorkeakoulua,

18) Sibelius-Akatemiaa,

19) Teatterikorkeakoulua,

20) Taideteollista korkeakoulua ja

21) Kuvataideakatemiaa,

joita jäljempänä kutsutaan korkeakouluiksi.

Päätöksessä määrätään korkeakoulujen eräiden suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista. Päätös ei koske korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluista eikä avoimesta korkeakouluopetuksesta perittäviä maksuja, joiden maksullisuudesta ja maksuperusteista päätetään erikseen.

Julkisoikeudelliset suoritteet
2 §

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat tutkintoihin kuuluva opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät tehtävät, kuten kuulustelut, arvioinnit, valinta- ja tasokokeet, opinnäytetöiden ohjaus- ja tarkastus, opintoneuvonta, todistukset opintosuorituksista sekä tutkintotodistukset.

Edellä 1 momentissa mainitut suoritteet ovat koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet
3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista korkeakoulu päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

Tilatut tutkimukset, täydennyskoulutus ja muut palvelutehtävät, joita korkeakoulu suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille näiden pyynnöstä, sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu tavara.

Voimaantulo
4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Neuvotteleva virkamies
Veikko Wilenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.