76/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1280/92) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain (1200/92) 1 §:ssä, 2 §:n 2 momentissa ja 8 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi maa- ja metsätalousministeriön yleiset tilivirastotehtävät sekä ministeriön, maaseutuelinkeinopiirien, kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen, geodeettisen laitoksen ja maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen palkanlaskentaan, maksuliikkeeseen, kirjanpitoon, maksujen ja muiden tulojen perimiseen sekä talouden tarkastukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät, jollei niitä tiliviraston taloussäännön mukaan hoideta mainituissa virastoissa ja laitoksissa olevissa maksupisteissä. Tiliviraston taloussäännön vahvistaa tällöin maa- ja metsätalousministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.