71/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Laki yleisistä teistä annetun lain 96 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 96 §,

sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1971 ja 15 päivänä huhtikuuta 1988 annetuilla laeilla (44/71 ja 334/88), seuraavasti:

96 §

Tielaitoksen keskushallinto voi erityisestä syystä korottaa sen korvauksen määrää, joka kunnalla tämän luvun säännösten mukaan on oikeus saada valtiolta.

Milloin tämän luvun säännösten mukaan kunnalle määrätyn korvauksen maksaminen määräajassa käy kunnalle taloudellisista syistä vaikeaksi, voi tielaitoksen keskushallinto myöntää maksuajan pidennystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 171/92
LiVM 8/92

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.