69/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kuluttajatutkimuskeskuksesta 16 päivänä maaliskuuta 1990 annetun asetuksen (279/90) 10 § ja

muutetaan 14 §, 15 §:n 1 ja 2 momentti ja 18 § seuraavasti:

14 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti virkaa haettavaksi julistamatta.

Henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja.

15 §

Johtajalle myöntää virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää johtajalle kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää kuluttajatutkimuskeskus.


18 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä sekä kuluttajatutkimuskeskuksen muusta toiminnasta annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka vahvistaa johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.