68/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus kuluttajavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kuluttajavirastosta 16 päivänä maaliskuuta 1990 annetun asetuksen (277/90) 1 §:n 2 momentin 1 kohta ja 12 § sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentin 1 kohta, 5, 10 ja 15-17 §, 18 §:n 1 ja 2 momentti sekä 20 ja 21 § seuraavasti:

1 §

Kuluttajaviraston tehtävänä on:

1) valvoa tuoteturvallisuuslaissa (914/86) tarkoitettujen kulutustavaroiden turvallisuutta, ohjata ja kehittää kulutustavaroiden valvontaa sekä huolehtia tuoteturvallisuutta koskevasta tiedottamisesta ja tietojenvaihdosta;


5 §

Kuluttajaviraston sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa työjärjestyksessä.

10 §

Kuluttajaviraston päällikkönä on ylijohtaja. Lisäksi virastossa on muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä virkamies.

15 §

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

16 §

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä kuluttajaviraston tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

17 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti virkaa haettavaksi julistamatta.

Henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

18 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää ylijohtajalle kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää kuluttajavirasto.


20 §

Kuluttajaviraston ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

21 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä sekä viraston muusta toiminnasta annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka vahvistaa ylijohtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.