45/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinopiirien maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

Julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Maaseutuelinkeinopiiri perii omakustannusarvojen mukaiset seuraavat kiinteät maksut:


Suorite                     mk
1) Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalous-
  maata annetun lain (391/78) 3 §:ssä
  tarkoitettu maanhankintalupapäätös
  tai 12 §:ssä tarkoitettu
  ennakkotietopäätös              260
2) Yhteismetsälain (37/91) 6 §:ssä
  tarkoitettu lisämaan hankintapäätös
  tai 10 §:ssä tarkoitettu yhteismetsä-
  osuuden hankintalupapäätös          260
3) Kalastuslain (286/82) 6 §:n 3 momentissa
  tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös tai
  eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta
  yleisellä vesialueella meressä sekä
  Suomen kalastusvyöhykkeellä annetun
  asetuksen (292/89) 2 §:ssä tarkoitettu
  poikkeuslupapäätös              330

Jos 1 momentin 1 kohdan maanhankintalupapäätös annetaan ennakkotietopäätöksen perusteella on maksu kuitenkin 100 markkaa.

2 §

Lisäksi maaseutuelinkeinopiiri perii omakustannusarvojen mukaiset ajan käyttöön perustuvat maksut:


Suorite                  mk/tunti
1) Perintökaaren (40/65) 25 luvun
  8 §:ssä tarkoitettu lausunto         130
2) Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu
  rajoittamis- tai kieltopäätös        170
3) Kalastuslain 25 §:n 3 momentissa
  tarkoitettu lupapäätös ja 26 §:n
  4 momentissa tarkoitettu päätös       170

Edellä 1 momentissa mainitun maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.

3 §

Maaseutuelinkeinopiiri perii todistuksesta, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua 50 markkaa.

Liiketaloudelliset suoritteet
4 §

Maaseutuelinkeinopiirin liiketaloudellisia suoritteita ovat tilauksesta tehdyt kiinteistön ja kalatalouden arviointitehtävät, tietokantojen käyttö, tutkimukset, selvitykset, julkaisut ja jäljennökset sekä muut edellä mainittuihin rinnastettavat tilaukseen perustuvat suoritteet.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 1993 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Osastopäällikkö
Timo Kotkasaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.