44/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriö on päättänyt ylioppilastutkinnosta 26 päivänä syyskuuta 1947 annetun asetuksen (717/47) 12 §:n, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1451/92), ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta,

2) poikkeuspäätökset toisen kotimaisen kielen kokeen toimeenpanemisesta sekä päätökset muista poikkeuksista ja oikeudesta yksittäistapauksessa osallistua ylioppilastutkintoon ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen perusteella, sekä

3) alkuperäistä ylioppilastutkintotodistusta ja alkuperäistä erillistä todistusta hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta korvaava jäljennös.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainitut suoritteet ovat maksuttomia.

2 §
Kiinteät maksut

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainituista suoritteista perittävät maksut muodostuvat perusmaksusta osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja maksusta kultakin kokeelta.

Osallistumisesta keväällä ja syksyllä 1993 toimeenpantavaan ylioppilastutkintoon perittävät maksut ovat:


1) perusmaksu osallistumisesta
  ylioppilastutkintoon      94 markkaa
  sekä,
2) maksu kultakin kokeelta    78 markkaa

Koulujen rehtorien tulee suorittaa ylioppilastutkintolautakunnalle kevään ylioppilastutkintoon liittyvät maksut viimeistään maaliskuun 5 päivänä ja syksyn ylioppilastutkintoon liittyvät maksut viimeistään elokuun 15 päivänä.

3 §
Muut maksut

Ylioppilastutkintolautakunta päättää alkuperäistä ylioppilastutkintotodistusta ja alkuperäistä erillistä todistusta korvaavista jäljennöksistä perittävistä maksuista omakustannusarvon perusteella.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.